Menu
Home Page

Siarad Cymraeg

 

Our 'non-negotiables' - the words we always use Welsh for!

 

 • Ga i....?  Can I...?
 • Diolch! Thanks!
 • Dim siarad.  No talking.
 • Beth wyt ti'n hoffi/eisiau? What do you like/want?
 • Dw i'n hoffi/eisiau.  I like/want.
 • Edrychwych.  Look.
 • Gwrandwch.  Listen.
 • Sefwch.  Stand up.
 • Eisteddwch.  Sit down.
 • Bore da.  Good morning.
 • Prynhawn da.  Good afternoon.
 • Croeso.  You're welcome.
Top